Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 30 oktober

Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.
Genesis 3 vers 8

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog pasten de Spanjaarden een list toe, gisteren 433 jaar geleden, in 1590. Ze wilden de Gelderse stad Lochem heroveren. Een aantal soldaten verstopte zich onder het hooi op drie wagens. Begeleid door mannen met hooivorken werden ze doorgelaten bij een voorpost. Ook de wachters bij de Lochemse Bergpoort hadden geen argwaan. De zoon van één van de poortwachters plukte echter wat hooi van de wagen en bezeerde zich aan de sporen van een soldatenlaars. Er werd hevig gevochten, maar de Spanjaarden dropen af.

Stiekem de hemel binnenkomen, dat kun je wel helemaal vergeten! Het is onmogelijk, je voor God te verstoppen. Adam en Eva probeerden het, maar de stem van de Alwetende riep hen bij Zich.

Het is ook veel beter om open en eerlijk tot Hem te gaan. Om je schuld te erkennen en je zonden te belijden. Want dan worden we met God verzoend. Dan zijn we geen vijanden van Hem meer, maar Zijn kinderen. We hebben vrede met Hem. Het geluk is ons deel. Alles is goed, voor eeuwig!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!