Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 16 oktober

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen (…) en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Mattheüs 24 vers 6 en 7

De cijfers liegen er niet om: er is een grote toename aan natuurrampen. Het ene na het andere rapport bevestigt dat. In de afgelopen 20 jaar werden volgens een verslag van de Verenigde Naties 7350 grote rampen genoteerd. Daarbij kwamen 1,23 miljoen mensen om het leven. Het wordt de klimaatcrisis genoemd. Waarom niet de waarschuwende stem van God?

De Heere Jezus heeft het allemaal voorzegd. We hoeven niet verbaasd te zijn. Het was bekend. En waarom heeft Hij dit van tevoren verteld? Omdat al deze rampen aangeven dat Zijn wederkomst steeds dichterbij komt.

De Schepper waarschuwt ons. De wereld loopt vast. De bewijzen liggen op tafel: het einde nadert. Maar dat einde van de wereld is het begin van het hiernamaals. Dan start voor ons de eeuwigheid. Waar zullen we dan zijn? Dat is de belangrijkste vraag die we tijdens ons leven moeten beantwoorden. Daarom waarschuwt God zó indringend. Wie luistert?

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage