Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 17 oktober

Zing de HEERE een beurtzang met dankzegging, zing psalmen voor onze God met de harp, Die de hemel met wolken bedekt, Die de aarde van regen voorziet.
Psalm 147 vers 7 en 8

Op aarde regent het onafgebroken. Gemiddeld valt er iedere minuut een miljard ton water naar beneden – dat wil zeggen: een biljoen liter (een 1 met twaalf nullen). Het is een geschenk van God. Zonder regen zou er niets groeien. Ja, God zorgt voor Zijn schepselen, ook al zijn wij mensen slecht in staat om met elkaar te delen.

Gods liefde en zorg voor de mens was het duidelijkst zichtbaar toen Hij Zijn eigen Zoon aan het kruis liet sterven. Dat deed Hij immers, opdat mensen van hun zonden en het eeuwig oordeel verlost konden worden. Zó groot is Gods liefde voor de mens!

Getuigt het niet van ondankbaarheid als we Hem afwijzen? Als we denken dat we Christus niet nodig hebben? We zijn toch niet wijzer dan de Alwetende, dan Hij Die boven alles staat en alles overziet?

We mogen ons voor God buigen en dankbaar aanvaarden dat Hij heeft gezorgd voor ons eeuwig heil. Zo maakt God ons gelukkig.

Het dagboek bestellen?