Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 15 oktober

Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Genesis 3 vers 14 en 15

De 27-jarige, Nederlandse toerist Jeroen Ferdinand kreeg in Maleisië de schrik van zijn leven. Hij werd in zijn hotelbed opgewacht door een cobra. De zestig centimeter lange slang spoot hem gif in een oog. Tijdelijk was hij daaraan blind. Uiteindelijk kwam hij er met een scheurtje in het hoornvlies van af.

De slang, satan, verleidde de mens tot zonde. De vijandschap tussen hen is door God bevestigd. Bij de vloek over de slang maakte God hem al z’n definitieve oordeel bekend: het Nageslacht van de vrouw zou hem de kop vermorzelen.

De Heere Jezus was de Zoon van de mens. Satan heeft Hem wel de hielen vermorzeld: hij heeft de Heere Jezus aan het kruis gekregen. Maar aan datzelfde kruis overwon Christus hem. De Zoon van God heeft overwonnen!

Het dagboek bestellen?