Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 10 juli

De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, geef mij dat water.
Johannes 4 vers 15

De Amazone geldt met 6.992 kilometer lengte als de langste rivier ter wereld. Hij laat elke seconde gemiddeld 200.000 m3 water in de Atlantische Oceaan stromen. In de regentijd loopt dat op tot de gigantische hoeveelheid van wel 340.000 m3. En toch raken de oceanen nooit vol, omdat God het zo heeft ingesteld dat het water verdampt en als zoete regen weer op de aarde valt.

God voorziet bovenal in het water des levens voor onze harten! Zoet water is één van de belangrijkste dingen om op aarde te kunnen leven. Het water des levens is onvoorwaardelijk nodig om straks de hemel binnen te gaan en daar te kunnen leven.

De Heere Jezus sprak tot de Samaritaanse vrouw uit Sichar over dat levende water. Zij begreep lang niet alles, maar smeekte erom: “Geef mij dat water!”

Ieder mens die God om genade smeekt, ieder die tot de Heere Jezus gaat en Hem vraagt ook zijn of haar Verlosser te worden, ontvangt dat water. Dat is een belofte die staat als een huis. Niemand die zich tot God bekeert, wordt afgewezen. Integendeel, hij ontvangt het eeuwige leven en is zo geschikt voor de hemel!

Het dagboek bestellen?