Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 9 november

Ik zal u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is.
Genesis 22 vers 17

Hoeveel sterren kon Abraham aan de hemel zien schitteren? Heel veel, maar uiteindelijk niet meer dan ruim duizend. Beroemde sterrenkundigen komen, vanaf één plek gezien, nog niet tot 1100 stuks. Rondom de hele aarde zijn onder ideale omstandigheden met het blote oog hoogstens 9.000 sterren te zien. Met zoveel zandkorrels is een koffiekopje nog niet voor de helft gevuld.

Is het dan niet een beetje raar om het aantal zichtbare sterren te vergelijken met het aantal zandkorrels aan de stranden van de oceanen? Klopt. Maar God bedoelde ook de toen voor mensen nog onzichtbare sterren. Hoe sterker de telescopen worden, des te meer sterren komen binnen ons gezichtsveld. Het worden er steeds meer!

Daarom begrijpen we steeds beter: God had – uiteraard! – volkomen gelijk toen Hij het aantal sterren met het aantal zandkorrels vergeleek. Als wij Hem niet snappen, betekent dat niet dat Híj fout zit, maar dat wij te beperkt zijn. We mogen dan ook onvoorwaardelijk geloven wat Hij zegt!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.