Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 10 november

Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?
Genesis 18 vers 25

Er zijn altijd mensen die denken dat ze Gods handelen kunnen en mogen beoordelen: ‘Waarom laat Hij zoveel onrecht toe? Waarom lijden onschuldige kinderen? Waarom, waarom?’ Zo praatte Abraham niet.

Zijn wij mensen in staat Gods regering en Zijn handelwijze te verklaren? Hebben wij het recht Zijn optreden te bekritiseren?

Nee!

Om Gods handelen volledig te kunnen begrijpen, zouden we zelf God moeten zijn. Wie de wegen van de almachtige Schepper en Regeerder van hemel en aarde denkt te kunnen beoordelen en te mogen veroordelen, zal er vroeg of laat achter komen wat een noodlottige vergissing hij maakte.

God wil dat we ons nederig onder Zijn machtige hand buigen. Wie zich gewillig onderwerpt aan God en aan wat Hij in Zijn Woord aan ons meedeelt, zal Zijn genade ervaren.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.