Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 9 maart

Wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen.
1 Timotheüs 6 vers 7

Opsporingsdiensten hadden succes: ze kraakten de berichtendienst Sky ECC. Ze kregen zo heel wat leuke inlichtingen. Het leidde onder andere tot de aanhouding van een 45-jarige man uit Oekraïne, twee jaar geleden. In Landgraaf werd zijn auto aan de kant van de weg gezet. Hij had drie boodschappentassen bij zich, vol bankbiljetten: bijna 3 miljoen euro. Een goede verklaring had hij er niet voor. Hij mocht het geld niet houden.

Ook al het geld dat je wel eerlijk hebt verdiend of gekregen, raak je kwijt. Je wordt als baby zonder iets geboren. En het spreekwoord luidt: een doodshemd heeft geen zakken. Je kunt niets meenemen naar het hiernamaals. Daar heb je ook helemaal niets aan goud, euro’s of waardepapieren.

Het enige wat telt, is: Heb je in de Heere Jezus Christus geloofd? Heb je achter Zijn kruis geschuild? Ben je door Zijn bloed gewassen van al je zonden? Dan ben je rechtvaardig in Gods oog. Dan heb je het eeuwige leven ontvangen en ben je voor altijd Gods kind. Dat is werkelijke rijkdom die je nooit kwijtraakt!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage