Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 2 februari

Nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip.
Handelingen 27 vers 22

Het 400 meter lange containerschip Mumbai Maersk vertrok vandaag precies een jaar geleden ’s morgens uit Rotterdam, richting Bremen. ’s Avonds liep het bij het Duitse Waddeneiland Wangerooge aan de grond. De dag erna probeerden sleepboten eerst tevergeefs de reus los te trekken. Pas toen de vloed kwam opzetten, lukte het. De opvarenden bleven ongedeerd en er was geen vracht overboord geslagen.

Dat was in de geschiedenis in Handelingen 27 wel anders. Daar verging het schip en alle lading was verloren. Maar, het belangrijkste, alle opvarenden werden gered.

Het noodsein S.O.S. betekent niet: ‘Red ons schip!’, maar: ‘Red onze zielen!’ Daartoe kwam de Zoon van God op aarde. Hij werd als Mens geboren en ging naar het kruis om daar te sterven voor zondige mensen zoals wij.

Zó lief heeft God ons gehad! Hij stond Zijn eigen Zoon af. En zó lief had de Heere Jezus ons! Hij gaf Zichzelf. Zouden we zo’n liefde onbeantwoord laten?

Het dagboek bestellen?