Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Donderdag 18 januari

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 vers 16

Ruim een jaar geleden was het moment dat volgens de Verenigde Naties voor het eerst 8 miljard mensen op aarde leefden. Mensen leven steeds langer; dat is vooral de reden van de groei van de wereldbevolking. Wie wil er nu niet een lang leven, als je het tenminste een beetje goed hebt? Wie wil er niet het eeuwige leven bezitten waarin je volmaakt gelukkig bent?

Dat eeuwige leven biedt God aan. Hij heeft de mensheid zó liefgehad, dat Hij zelfs Zijn enige Zoon heeft opgeofferd, opdat Hij aan allen het eeuwige leven zou kunnen geven. Door onze zonden ziet God ons als geestelijk dood. We staan niet met Hem in verbinding en kennen Hem niet. Daardoor zijn we ongelukkig. Een schepsel dat z’n Schepper is kwijtgeraakt, is immers net als een losgeslagen boei die heen en weer gedreven wordt.

God wil ons het leven geven, het eeuwige leven. Hij wenst met ons in verbinding te staan, dat we Zijn kinderen worden. Daartoe mogen we in Zijn Zoon, Jezus Christus, geloven. Dan hébben we het leven!

Het dagboek bestellen?