Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Woensdag 17 januari

Zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt (…)
Hebreeën 9 vers 27

Lucile Randon werd geboren in 1904. Ze werkte als lerares. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd ze non, ging als zuster André door het leven. Vandaag een jaar geleden overleed ze in haar slaap, krap een maand voor haar 119e verjaardag. Ze was toen de oudste mens op aarde. Maar ook aan haar leven kwam een einde.

God heeft het voor de mensen bepaald dat ieder op een dag moet sterven. Dat was niet Zijn bedoeling, maar door de zonde is dat gekomen.

God wil ons juist het eeuwige leven geven. Hij wenst dat we bij Hem wonen, zonder einde. Zó sterk was Zijn verlangen daarnaar, dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon naar het kruis zond om daar voor de zonde te sterven. Die zonde stond immers in de weg en moest daarom uit de weg worden geruimd. Dat deed Jezus Christus. Nu belooft God dat ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Natuurlijk is het mogelijk dat we nog moeten sterven, maar het nieuwe leven dat we van God ontvangen, wordt daardoor niet aangetast. Daarom volgt niet het oordeel, maar de heerlijkheid.

Het dagboek bestellen?