Het Rechte Spoor – 2024 | Vrijdag 19 januari

Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
Johannes 5 vers 24

– Ik bid tot God en probeer mijn plicht te doen.
– Wat vraagt u dan aan God?
– Ik vraag Hem of Hij mijn zonden wil vergeven.
– Gelooft u dan dat God u de zonden vergeeft als u Hem daarom vraagt?
– Ja, natuurlijk! Hij heeft toch Zelf gezegd dat we moeten bidden?!
– Dat klopt! Maar God heeft niet gezegd dat we om vergeving moeten bidden. Die krijgen wij op een andere manier!
– Hoe dan?
– We mogen heel eenvoudig de vergeving die Hij wil geven aan elk die gelooft, aannemen. Stel, dat uw vrouw u een kopje koffie brengt, wat doet u dan? Pakt u dat kopje dan aan of blijft u steeds maar vragen om een kopje koffie?
– Natuurlijk pak ik het kopje van haar aan!
– Nu, zo is het ook met de vergeving! Als u uw zonden hebt beleden, mag u de vergeving ervan aannemen, op grond van Christus’ kruisdood.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage