Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 16 maart

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!
Ezechiël 18 vers 32

Ocean Ridge is een plaats aan de kust van de Amerikaanse staat Florida. Op het strand spoelde een oranje gevaarte aan. De politie hield omstanders op een afstand, bang dat het ding zou ontploffen. Het was echter geen raket, ook geen bom, maar een drone van de Amerikaanse luchtmacht. Bij een training was die als doelwit gebruikt. Hij was uit de lucht geschoten, maar vanwege het slechte weer niet door een schip opgepikt. De ophef en angst waren voor niets.

Dat is regelmatig het geval als er alarm wordt geslagen. Is het dan aan te raden om het maar te negeren als de alarmbellen rinkelen? Is het wijs om met oogkleppen op door te lopen als God waarschuwt en tot bekering oproept?

Hij schept geen behagen in de dood van mensen. Hij wil hen liever niet oordelen. Het liefst ziet Hij dat allen zich tot Hem bekeren, zodat Hij hun het eeuwige leven kan geven. Daarom roept Hij hen allen op: “Bekeer u en leef!”

Hij verheugt Zich over elke zondaar die tot Hem komt.

Het dagboek bestellen?