Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 17 maart

Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd.
Handelingen 15 vers 9

Een man maakte zich ernstige zorgen over zijn ziel. Hij kreeg de raad: geloof in de Heere Jezus en vertrouw op Hem als Redder. Dat leek hem te eenvoudig en te goedkoop. Hij begon zich daarom in vele opzichten in te zetten: hij zong mee in het kerkkoor en hielp in de gemeente waar hij maar kon. Maar daardoor kreeg hij geen innerlijke vrede met God.

Op een dag las hij in zijn Bijbel de gelijkenis van de zaaier. Hij kwam bij de tekst: “Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden” (Lukas 8 vers 12). Toen gingen zijn ogen open. ‘Kijk,’ riep hij uit, ‘zelfs de duivel weet dat een mens gered wordt, als hij gelooft!’ Hij wendde zich tot de Heere Jezus en vertrouwde zich aan Hem toe. Ja, God redt de mensen als zij in Christus geloven.

Hij redt alle zondaars, onverschillig hoe erg hun toestand is, als zij hun vertrouwen maar alleen op Zijn Zoon stellen, de ware Heiland.

Het dagboek bestellen?