Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 9 mei

(…) hoe Hij [= Jezus Christus] het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.
Handelingen 10 vers 38

De Zoon van God genas niet alleen talloze zieken toen Hij op aarde was, maar spande Zich vooral in voor het welzijn van zielen. Vriendelijk nodigde Hij mensen uit tot Hem te komen, allen die zich ongelukkig voelden onder de last van hun zonden, die een bezwaard geweten hadden of aan het leven twijfelden. Hij wees niemand af. Vandaag is Hij nog net zo werkzaam als Arts voor zieke mensenharten. Wie naar Hem toe gaat, vindt innerlijke genezing. Het is daarvoor natuurlijk wel nodig om Zijn aanwijzingen op te volgen.

Hij verlangt als eerste oprechtheid van Zijn ‘patiënt’. Niets van de problemen mag worden verzwegen. Dat is nog niet makkelijk!

Ten tweede is het noodzakelijk de voorgeschreven medicijnen in te nemen – dat wil zeggen: we moeten doen wat de Bijbel zegt. Medicijnen smaken vaak vies, maar het gaat dan ook om de uitwerking. Wie het advies van de Bijbel opvolgt, zich tot God bekeert en in Jezus Christus gelooft, wordt van zonden verlost en krijgt het eeuwige leven, vrede en diepe blijdschap.

Het dagboek bestellen?