Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 7 maart

Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? (…) God zij dank, Die ons de overwinning geeft
door onze Heere Jezus Christus.

1 Korinthe 15 vers 55 en 57

De dood is een harde werkelijkheid, de onbarmhartige vijand van alle mensen. Hij neemt mensen weg die in de ellende zitten en voor wie het leven een last is. Maar hij ontneemt ook mensen het leven die alles lijken te hebben wat zij zich maar kunnen wensen. Hij vraagt niet of iemand klaar is met zijn levenswerk.

De dood is het loon van de zonde. Geen mens kan zeggen dat hij nooit heeft gezondigd. Daarom moeten alle mensen eens sterven. Wat doet de dood met zijn slachtoffers? Hij zet ze voor de rechterstoel van God neer. Hij is werkelijk een wrede, onoverwinnelijke vijand!

Onoverwinnelijk? Nee, er is Eén Die de dood hééft overwonnen: de Heere Jezus Christus. Omdat Hij zonder zonde was, kon de dood Hem niet vasthouden; Hij stond op uit het graf. Wie zijn vertrouwen op Hem stelt en in Zijn verlossingswerk gelooft, weet: ‘Ook voor mij beroofde Hij de dood van z’n kracht; de dood is nu voor mij alleen nog maar de toegangspoort tot de hemel!

Het dagboek bestellen?