Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 7 februari

Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten.
Jesaja 55 vers 7 en 8

Als mensen worden aangesproken op de toestand van hun ziel en ze worden gewezen op de Heere Jezus als de Enige Die zondaren kan redden, is vaak het antwoord: ‘Ja, dat is úw mening; míjn weg naar de eeuwigheid is net zo goed als die van u. Ik hoop ook in de hemel te komen’.

Als de mens het plan om tot God terug te keren, zou moeten beramen en uitvoeren, zouden er vele wegen zijn. Die zouden afhangen van het karakter en de gemoedsgesteldheid van de mensen.

Het is echter de vraag wat God zegt over de zonde en over de wijze waarop iemand gered kan worden. Tegen Hém is gezondigd. Niemand is zonder zonde en daarom verdient iedereen het oordeel; úw mening, uw opvatting kan daar niets aan veranderen.

En God zegt: de enige weg om het oordeel te ontlopen en de hemel binnen te gaan, gaat via het kruis van Golgotha, dus door het geloof in Jezus Christus!

Het dagboek bestellen?