Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 6 februari

Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
Openbaring 22 vers 17

Het Pentagon is het hoofdgebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het is één van de best beveiligde plekken op aarde. Toch lukte het begin februari vorig jaar een rondzwervende kip ver binnen te dringen. Verschillende controleposten wist ze te omzeilen. Toen ze toch werd opgemerkt, haalde de plaatselijke dierenbescherming het dier op.

Het zal nooit een mens lukken om de hemel binnen te dringen. Dat is ook helemaal niet nodig, want de deur staat wagenwijd open.

God nodigt alle mensen uit om binnen te komen. Daartoe moeten we naar de Heere Jezus Christus gaan, want Hij stierf aan het kruis om voor ons de weg naar de hemel te banen.

We ontvangen van Hem het water des levens. Als we Hem als onze Verlosser aannemen, wordt de dorst van onze zielen naar het ware geluk voor altijd gelest. Hij geeft ons het eeuwige leven en God neemt ons als Zijn kinderen aan. Daarom mogen we ook eeuwig bij Hem wonen. De hemel staat voor ons open!

Het dagboek bestellen?