Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 5 september

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Galaten 2 vers 20

In de gedachtegang van de filosofen zit de mens zelf op de troon. Het vanuit jezelf denken en zelf je eigen waarheid maken, heeft grote gevolgen. Je bepaalt dan zelf wat de zin van je leven is.

Dat is precies wat de duivel de mensen wil laten geloven. Daardoor hoeven ze met God, hun Schepper, geen rekening te houden. Ze kunnen eenvoudig doen wat ze zelf willen – maar dat is lang niet altijd fraai!

Deze ik–gerichtheid van de mens staat haaks op wat Gods Woord zegt. Onze Schepper verwacht van ons dat we op onze knieën gaan en Zijn almacht en Zijn rechten op ons erkennen. Dat we ons niet alleen van onze nietigheid, maar ook van onze verlorenheid bewust zijn, omdat we zondaars zijn.

Als we dat voor Hem erkennen, maakt Hij nieuwe mensen van ons. Dan wordt Jezus Christus ook onze Heiland. Dan leeft Hij in ons. Dan zijn wíj niet meer belangrijk, maar draait alles om Hém!

Het dagboek bestellen?