Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 4 september

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.
Johannes 8 vers 34

Een paar jaar geleden maakte een onderwaterrobot beelden van een kwal. Het was niet ver van de kust van Australië, maar diep onder water. Het ging om een immens grote buiskwal, een Siphonophore. Hij had een diameter van 15 meter, maar de ‘slierten’ eronder waren tientallen meters lang, mogelijk zelfs meer dan honderd meter. Daarmee was het zover bekend het langste dier ter wereld. Zo greep het dier alles wat in zijn buurt kwam.

De tentakels van de zonde grijpen alles. Is er iemand die durft te beweren dat hij aan de macht van de zonde ontkomen kan? Het is helaas waar: oorspronkelijk zijn we allemaal slaven van de zonde. We konden ons niet aan die macht onttrekken.

God heeft echter voor een oplossing gezorgd. Hij heeft Zijn eigen Zoon tot zonde gemaakt. Zo heeft God het oordeel over de zonde uitgeoefend. Als we in de Heere Jezus geloven, zijn ons niet alleen alle zonden vergeven, maar zijn we ook uit de macht van de zonde bevrijd. We mogen nu voor God en voor Christus leven en de gerechtigheid doen.

Het dagboek bestellen?