Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 4 juli

God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.
Genesis 1 vers 26

Dieren kunnen niet nadenken, mensen wel. Die bekwaamheid hebben we verkregen na een lange ontwikkeling. Die heeft miljoenen jaren geduurd. Het begon allemaal met een heel grote knal: de oerknal. Om dát verhaal te geloven, moet je wel je verstand op nul zetten.

Wat de Bijbel zegt, is heel wat geloofwaardiger. God bestaat van eeuwigheid af. En de mens is een bijzonder schepsel van Hem, gemaakt op de zesde dag van Genesis 1. Hij heeft een onsterfelijke ziel. En hij heeft van God een menselijke geest gekregen waardoor hij met God in verbinding kan komen. Daarmee is hij een schepsel dat verantwoordelijk is voor zijn doen en laten.

Omdat hij zondigde, werd de verbinding met God verbroken. Want God is heilig. Daarom stuurde God Zijn Zoon om het oordeel over de zonden te dragen. Wie in Hem gelooft, in Christus, krijgt vergeving van zijn zonden. Omdat hij dan een rechtvaardige wordt in Gods oog, kan hij weer genieten van de verbinding met God. Er is geen groter geluk!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage