Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 3 juli

Dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
Mattheüs 25 vers 46

Twee jaar geleden stonden een voormalige politiebaas en een mediamagnaat in Turkije voor de rechter. Ze werden veroordeeld voor een complot tegen een voetbalclub. De straf was niet mals: de één kreeg 1406 en de ander 2170 jaar gevangenisstraf.

Alle mensen die weigeren voor God te buigen en Jezus Christus te vragen hun Verlosser te worden, zullen eeuwige gevangenisstraf krijgen. Dat is te vreselijk voor woorden: opgesloten te worden in de hel, zonder dat er ooit een einde aan komt!

Is dat onrechtvaardig van God? Nee, het is volkomen rechtvaardig. Want alle mensen hebben gezondigd. Ze leven in opstand tegen Hem, terwijl God ze duidelijk gewaarschuwd heeft. Ze hebben toch ook hun geweten?

Bovendien, God biedt alle mensen een uitweg aan. Door te geloven in de Heere Jezus worden ze gered. Dan worden hun alle zonden vergeven. God ziet hen als gerechtvaardigd. Er is bij hen niets meer wat Hij veroordeelt. Daarom gaan zij het eeuwige leven binnen. Tot in eeuwigheid wonen zij in de hemel.

Het dagboek bestellen?