Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 31 januari

Er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden.
Johannes 3 vers 1

Nicodemus was een mens zoals alle anderen. Hij had zijn persoonlijke leven, zijn behoeften en verlangens, ook zijn gedachten over tijd en eeuwigheid. Dat zijn vragen die op z’n tijd in elk hart opkomen en waarover ieder mens op een dag nadenkt. Hij heeft immers een onsterfelijke ziel.

Waarom treedt Nicodemus nu op de voorgrond? Niet, omdat hij een Farizeeër was, want dat zegt op zich niets. Nee, hij wordt genoemd, omdat hij tot de Heere Jezus kwam. Dat spreekt enorm in zijn voordeel: hij werd niet door de tekenen en wonderen aangetrokken, maar door de Heere Jezus Zelf!

De Zaligmaker noemde hem ‘de leraar van Israël’, maar toch kwam hij als leerling om door Hem onderwezen te worden. En wat een genade ontving hij! Hij hoorde een geweldig belangrijke boodschap: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (vers 3).

Alleen wie opnieuw is geboren en gelooft in de Heere Jezus, kan het koninkrijk van God, ja, kan de hemel binnengaan. Wat een voorrecht is dat!

Het dagboek bestellen?