Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 3 januari

God is liefde.
1 Johannes 4 vers 8

Wat een prachtige tekst op de drempel van het nieuwe jaar! Kort en kernachtig.

Het oude jaar is voorbij – met al het mooie en goede dat we beleefden, met ook het verdrietige dat gebeurde. Wat het nieuwe jaar in petto heeft, weet niemand dan God alleen. De dagtekst roept ons echter bemoedigend toe: “God is liefde!”

Veel lijkt daarmee in tegenspraak. Er wordt heel wat gehuild. Wie kent alle rouwenden? Hoeveel lichamen en zielen lijden geen pijn? Bij velen groeien de financiële zorgen. Enorme stromen van vluchtelingen door oorlogen en geweld, vreselijke natuurrampen die grote aantallen slachtoffers vragen. De vraag zou kunnen opkomen: Is God echt liefde?

Het antwoord kan alleen maar luiden: ‘Ja, God is liefde!’ De Bijbel zegt dat op niet mis te verstane wijze. En God heeft het hoogste bewijs van Zijn liefde geleverd op Golgotha: daar gaf Hij Zijn eigen Zoon Jezus Christus over in de dood. Uit liefde tot ons mensen.

Ook al begrijpen wij lang niet alles, we weten het zeker: Gods onmetelijke liefde gaat naar mij uit!

Het dagboek bestellen?