Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 25 april

Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede.
Jesaja 55 vers 2

Het leven lacht de mensen toe, maar hoe bedrieglijk kan het zijn! Velen kwamen aan het einde van hun leven tot de bittere ontdekking dat ze bedrogen en van alles beroofd waren. Ze hadden alles overgehad voor hun gezondheid, voor hun plezier en voor welvaart. Maar wat voor waarde heeft dat nog als het aardse leven zo goed als achter je ligt?

Het is toch dwaas om tevreden te zijn met alleen maar dingen die aan de buitenkant wel mooi lijken, maar voor de eeuwigheid geen echte waarde hebben?! Daarom stelt God ons de vraag uit het Bijbelvers van vandaag.

God heeft Zijn Zoon gegeven. Hij, de Heere Jezus Christus, is de Waarheid. Door Hem word je nooit teleurgesteld. Bij Hem vind je ware vreugde, diepe vrede en rust, vergeving van je zonden en het eeuwige leven.

Dat is géén sprookje. Er wordt ook geen geld voor gevraagd. Nee, God geeft alles echt en voor niets. Daarom is het verstandig God om Zijn gunst te vragen!

Het dagboek bestellen?