Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Dinsdag 23 januari

Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? (…) Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
Mattheüs 16 vers 13 en 15

Tweeduizend jaar geleden stelde de Heere Jezus deze vragen aan Zijn discipelen. Vandaag aan ons.

De eerste vraag is het makkelijkst te beantwoorden. Sommigen houden Hem voor een goed Mens Die voor Zijn idealen stierf. Anderen zien in Hem de grondlegger van een religie. Enkelen zien Hem als de Zoon van de levende God Die als Mens naar de aarde kwam om ons te redden. Helaas zijn er steeds meer mensen die bijna of zelfs helemaal niets van Hem weten.

Maar nu die tweede vraag: “Wie zegt u dat Ik ben?” Hij stelt u persoonlijk deze vraag. Misschien zegt u wel: ‘Ik weet niet Wie U bent, ik ken U niet!’ Dan is Zijn antwoord: ‘Ik ben de Zoon van God en ben gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden’. Ja, Hij is gekomen om u te zeggen dat God u liefheeft.

Bij Zijn geboorte stond er alleen een kribbe voor Hem klaar. Aan het einde van Zijn leven was er voor Hem een kruis. Daaraan leed en stierf Hij om allen die in Hem zouden geloven, tot God te brengen. Het is nodig Hem persoonlijk als Zaligmaker te kennen!

Het dagboek bestellen?