Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 15 augustus

Toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm U over mijn zoon.
Mattheüs 17 vers 14 en 15

Alle gelovige ouders hebben de wens dat hun kinderen de Heiland vinden en zich bekeren. Maar niemand kan zelf zijn kind tot een gelovige christen maken. De geloofsstap van een kind is niet het resultaat van een goede opvoeding, maar het gevolg van de werking van de Heilige Geest van God aan een mensenhart.

We mogen en moeten wel voor onze kinderen bidden. Het gebed is een niet te onderschatten mogelijkheid om mensen te veranderen.

Even belangrijk is ons leven dat onze kinderen dagelijks zien. Ons voorbeeld weegt zwaarder dan vele woorden. Het gaat niet om perfect christenzijn. Er zijn geen volkomen mensen. Kinderen zijn scherpe waarnemers. Als we voorwenden volmaakt te zijn, ontmaskeren ze ons gedrag snel als huichelarij.

We mogen met hen spreken over Gods liefde en kunnen hun uitleggen dat God hen van harte vergeeft, als zij met hun zonden tot Hem komen en die schuld voor Hem erkennen. Wat zal de Heere Jezus Zich dan verblijden, meer nog dan wij!

Het dagboek bestellen?