Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 8 mei

Dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
Lukas 2 vers 12

De Heere Jezus was geboren. Van eeuwigheid af was dit het plan van God geweest. Nadat de engel de herders de geboorte van de Messias en Zaligmaker had aangekondigd, gaf hij hun een teken: ze zouden een Kindje vinden Dat in een kribbe lag.

Zo’n openbaring van Gods heerlijkheid was uniek. Iedere dag zouden we op dat teken moeten letten: het Kindje in de kribbe.

Het teken van de vervulling van de belofte van God en Zíjn aanwezigheid op aarde is zó klein en gering dat het nauwelijks voor te stellen is. Daar, in zo’n armelijk onderkomen, in de kribbe, werd God gevonden! Zo’n gedachte gaat ons menselijk verstand ver te boven.

Wat God hier aan de herders laat vertellen, kon en kan alleen door het geloof worden begrepen. Een beeld van volkomen zwakheid: een pasgeboren Baby die alleen maar kan huilen, dat Kind, in deze wereld geboren, is Christus,  de Heere!

Deze allerlaagste en nederigste plaats koos God om als Heiland tot de mensen te komen.

 

Het dagboek bestellen?