Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 6 november

Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens!
Johannes 19 vers 5

Met deze woorden wees de Romeinse stadhouder Pilatus de volksmenigte op de Heere Jezus. Meerdere keren moest hij toegeven dat hij in Hem geen schuld kon vinden. Tot drie keer toe. Maar in plaats van medelijden met Hem te krijgen, schreeuwden de Joden het uit: “Kruisig Hem, kruisig Hem!”

De doornen waarmee de soldaten hun Gevangene hadden gekroond om Hem belachelijk te maken, spreken van de vloek die door de zonde over de schepping was gekomen. De Enige Die zonder zonde was, droeg dit teken van vervloeking op Zijn hoofd! Nu, nadat het werk van de verlossing is volbracht, is Hij in heerlijkheid met alle eer gekroond!

Met de doornenkroon en de purperen mantel hebben de soldaten Hem bespot. In Gods gedachten is Hij de Mens door Wie Hij alle raadsbesluiten ten uitvoer zal brengen. Als Mens zal Hij over de hele schepping regeren. Elke knie zal zich voor Hem moeten buigen en elke tong zal Hem erkennen. Hij Die zo diep werd vernederd, zal dan zichtbaar voor allen de hoogste plaats innemen!

Het dagboek bestellen?