Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 5 november

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood (…)
Romeinen 5 vers 12

In een groot aquarium in Nieuw-Zeeland zwom een aantal haaien. Eén ervan beet een ander best in de buik. Even later zwommen er vier kleintjes rond. De medewerkers werden gewaarschuwd; ze plaatsten de haai en haar vier jonkies direct in een ander bekken. Daarna werden nog vier haaitjes geboren. De bijtende haai had het leven van de kleintjes gered. Het was onbekend dat er jonkies op komst waren. Als die gewoon tussen de andere haaien hadden moet blijven zwemmen, waren ze lekker opgepeuzeld.

Dat dieren elkaar opeten, geldt als normaal. We weten niet anders. Maar zo heeft God het niet gemaakt. In de hof van Eden gebeurde dat ook niet. Door de zonde van de mens is de dood in de wereld gekomen. Toen begonnen de dieren met strijd en leefde de sterkere van de zwakkere. Net als onder de mensen.

Ook daarom is de evolutie in strijd met de Bijbel. Vóór de zonde van Adam bestond er geen dood. De dood is het loon van de zonde. Díe dood is Christus gestorven, voor ónze zonde. Daardoor is de zonde weggedaan en de dood overwonnen!

Het dagboek bestellen?