Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 6 maart

Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk.
Psalm 22 vers 7

De weg van de Heere Jezus op aarde was er één van lijden. Het was lijden dat de mensen Hem aandeden, vanaf Zijn geboorte tot aan het kruis. Maar in de drie uren van duisternis aan dat kruis had Hij ontzaglijk veel meer te lijden onder de hand van God. Door onze zonden. Het is belangrijk deze twee vormen van lijden te onderscheiden.

Hij werd door de mensen veracht. Zij haatten Hem, omdat Hij hun doen en laten aan het licht bracht. Daarom leed Christus. Dat was dus omwille van de gerechtigheid.

De Heiland was uit liefde tot verloren mensen naar de aarde gekomen. Hij kwam om te dienen, de mensen goed te doen en hen te helpen. Hij was heilig en zonder zonde, zodat Hij het kwaad van de mens nooit goed kon keuren. Hij moest tegen het verkeerde onder de mensen getuigen. Dit had tot gevolg dat Hij van hun kant nog meer te lijden had.

Zijn liefde werd door hen beantwoord met vijandschap. Zij schreeuwden om Zijn kruisiging! Deze haat tegen Hem bleef zelfs tot aan Zijn dood op het kruis.

 

https://ingrazigeweiden.nl/wp-admin/post.php?post=9800&action=edit