Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 7 maart

(…) door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord (…)
Hebreeën 1 vers 2 en 3

Wel eens gehoord van Vanuatu? Het is een piepkleine eilandstaat, ten oosten van Australië. De ministerpresident woonde een vergadering  van staatshoofden bij in Trinidad en Tobago, voor de kust van Venezuela. Toen Edward Natapei terugkeerde, was hij zijn baan kwijt. In Vanuatu geldt de wet dat elk lid van het parlement dat drie zittingen afwezig is, zonder de reden van z’n afwezigheid op te geven, zijn zetel kwijt is.

De Zoon van God is de Schepper. Hij heeft de wereld gemaakt door te spreken. En Hij draagt alle dingen door Zijn krachtig woord. Hij is nóóit afwezig! De Heere Jezus Christus bestuurt het heelal, al die ontelbare en onmetelijk grote hemellichamen. Ook het leven van ieder mens persoonlijk wordt door Hem geregeerd. Er bestaat geen toeval. Hij is de Almachtige.

Bovendien – en hoe heerlijk is dat! – heeft Hij ons lief. Dat heeft Hij bewezen door voor alle mensen naar het kruis te gaan. Hij wil ons verlossen en zegenen.

 

Het dagboek bestellen?