Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 6 februari

Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen.
Jesaja 53 vers 2 en 3

Mensen zijn snel onder de indruk van een mooi gezicht of een sportieve en atletische gestalte. Voor de innerlijke schoonheid van de Heere Jezus Christus waren zij blind.

De liefde die Hij in alles liet zien, viel hen niet op. Aan de zorg die Hij besteedde aan vele zieken en mensen die verdriet hadden, gingen ze voorbij. Ze merkten niet eens dat Hij Zijn eten liet staan en Zijn nachtrust opofferde om goed te doen.

Voor Zijn toewijding aan God hadden ze helemaal geen oog. Het was Zijn grootste wens om de Vader te dienen en zo te leven dat Hij met welgevallen naar Hem kon kijken, maar dat stond zó ver van de mensen af dat ze het helemaal niet konden begrijpen.

Christus was veracht. Mensen vonden dat Hij het niet waard was om op de aarde te leven. ‘Weg met Hem! Aan het kruis!’ Er was hier geen plaats voor Hem.

Hij verdroeg dat allemaal. En weet u, daardoor bereidde Hij voor ons een plaats in de hemel!

 

Het dagboek bestellen?