Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 4 september

God heeft Hem [= Christus] echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.
Handelingen 2 vers 24

Met de opwekking van de Heere Jezus uit de dood is het duidelijke bewijs geleverd dat Hij werkelijk de Christus was, de door God gezonden Messias van de Joden. Toen God Hem opwekte, werden de weeën van de dood ontbonden.

Het was onmogelijk dat Hij door de dood werd vastgehouden. Hij is immers de Vorst van het leven. Als Eersteling van de ontslapenen is Hij, de Overwinnaar over dood en graf, uit de doden opgestaan.

Zoals de dood de Heere Jezus niet kon vasthouden, zal hij ook de ontslapen kinderen van God niet in zijn macht kunnen houden. Wat is het heerlijk dat te weten!

Wij allen die de Heere Jezus toebehoren, mogen weten dat we zijn bevrijd uit de macht van de dood. We mogen ons verheugen op de hemelse heerlijkheid. Onze Heiland heeft de dood overwonnen. Wij die Hem toebehoren, mogen delen in de resultaten van deze glorieuze overwinning!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage