Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 5 september

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn, genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3 vers 23 en 24

In de nacht van 5 op 6 september 2020 viel in Tilburg het rijgedrag van een 21-jarige vrouw uit Oosterhout op. De auto slingerde over de weg. De bestuurster blies tot vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Haar rijbewijs was ze kwijt. Ze belde een vriendin om haar op te halen. Toen die kwam en uitstapte, hadden de agenten de indruk dat zij ook nogal wankel op de benen stond. Ook zij moest blazen en ook zij kreeg een bekeuring voor rijden onder invloed.

Ja, allen hebben gezondigd. Niemand uitgezonderd. En wie worden gerechtvaardigd? Ook allen? Nee, het wordt wel alle mensen aangeboden. God laat de blijde boodschap aan alle mensen verkondigen. Zij die het evangelie geloven en de verlossing door de Heere Jezus Christus aanvaarden, zíj worden gerechtvaardigd.

Niemand kan zeggen dat het hem nooit is aangeboden, maar iedereen moet het wel uit Gods hand aannemen. Bekering tot God en belijdenis van zonden, dát is nodig. Langs die weg worden we gerechtvaardigd!

Het dagboek bestellen?