Gepost op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 6 september

Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.
Psalm 32 vers 5

Heel wat mensen vinden dat ‘zonde’ een verouderd begrip is. Is het daarom niet nuttig eens de vraag te stellen wat zonde eigenlijk is?

Zonde is: leven, zonder te erkennen dat God boven ons staat. Het is onze eigen wil doen en loochenen dat we God moeten gehoorzamen.

Daarom maakt zonde ongelukkig en eenzaam. God kan een mens die tegen Hem zondigt, niet gelukkig maken. Integendeel! God moet zo iemand laten voelen dat de zonde tussen hem en God staat. Hij wil dan ook dat de zonde uit de weg wordt geruimd.

Koning David had verschrikkelijk gezondigd – hij had overspel en moord gepleegd! –, maar hij kon na erkenning ervan Psalm 32 schrijven. Daarin laat hij de weg zien waarop een mens vergeving van zelfs de grootste misdaden kan ontvangen. Het was voor hem niet theorie, nee, het was werkelijkheid in zijn leven. Wie op dezelfde wijze met zijn zonden tot God gaat, mag ook die gelukkige ervaring opdoen!

Het dagboek bestellen?