Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 30 januari

Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.
1 Petrus 3 vers 18

Het verlossingswerk dat de Heere Jezus Christus op het kruis volbracht, voldoet in elk opzicht. Daardoor kan ieder mens met God in het reine komen. Alles is goed gemaakt!

Onze zonden – dus al onze daden, woorden én gedachten die in tegenspraak met God waren – verdienden het oordeel. In de drie uren van duisternis op Golgotha heeft Christus Zich met onze zonden beladen. God strafte Hem voor het door ons gedane kwaad. Nu mogen we zingen van Hem Die ons heeft liefgehad, voor ons Zijn bloed heeft gestort en ons door Zijn bloed van onze zonden heeft gewassen.

In die drie uren is de Heere Jezus ook tot zonde gemaakt. De in ons wonende zonde, onze inslechte en verdorven natuur die ieder kind van zijn ouders meekrijgt, die heeft God in Zijn Zoon geoordeeld.

De heilige God moest Zich van Hem afwenden, omdat Hij met die zonden en met de zondige natuur niets te maken kon hebben. De Heere Jezus ontving het loon van de zonde: Hij stierf die vreselijke dood!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage