Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 31 januari

Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent.
Mattheüs 18 vers 28

De politie hield bij Breda een controle op de A16. Een 58-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats liep tegen de lamp. Hij had nog een aantal boetes openstaan, in het kader van de Plukze-wet. Het ging om een bedrag van 944.840 euro. Hij moest en zou betalen wat hij schuldig was.

Als een mens na zijn sterven met zonden beladen voor de Schepper komt te staan, is God ongenadig. Hij zal eisen dat die mens betaalt, ‘tot aan de laatste cent’. Dat houdt in dat hij tot in eeuwigheid zal boeten in de vuurzee. Zó heilig is God!

Het is nodig dat het tot ons doordringt: God kent straks geen genade. Nu wel! Wat een geweldig geluk is dat!

Diezelfde God biedt nu alle mensen genade en het eeuwige heil aan. Zijn hart stroomt over van liefde. Hij is vol goedheid. Hij verheugt Zich als Hij genade kan bewijzen.

Hij kan dat doen, omdat de Heere Jezus aan het kruis het verzoeningswerk volbracht. Nu moet alleen nog ieder mens zich tot God bekeren en om genade vragen!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage