Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 3 juli

Pilatus zei tegen hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt?
Mattheüs 27 vers 22

Zie voor Pilatus uw Heiland staan,
eenzaam, verraden, met smaad belaân.
Grijpt niet die kreet uw ziele aan:
‘Wat zal ik doen met Jezus?’

Ook nu wordt Jezus nog vals beticht,
slaat en spuwt men Hem in ’t aangezicht,
en wordt de vraag tot u gericht:
‘Wat zult u doen met Jezus?’

Wast u uw hand’ als Pilatus weleer,
of kiest u moedig Hem als uw Heer’?
Kies nu, beslis! ’t Kan straks niet meer!
‘Wat zult u doen met Jezus?’

Zeg niet als Petrus: ‘Ik ken Hem niet!’
Merk, hoe vol liefde Hij naar u ziet,
hoe Hij Zijn leven aan u biedt!
‘Wat zult u doen met Jezus?’

Zeg: ‘Heer’, ik min U! Zie, hier is mijn hart!
Lang genoeg was ik in zonde verward.
Ik wil U volgen in vreugd’ en smart.
U kiest mijn hart, Heer’ Jezus!’

Het dagboek bestellen?