Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 4 juli

Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.
Mattheüs 12 vers 40

Het eiland Tasmanië ligt ten zuidoosten van het vasteland van Australië. Voor de kust liggen heel wat zandbanken. Twee jaar geleden strandden daar in één keer zo’n 270 walvissen. De reden van zoiets is niet altijd te achterhalen. De dieren kwamen zelf niet los. Een derde was al dood. Reddingswerkers spanden zich in om de andere walvissen terug het diepere water in te krijgen.

De bekendste grote vis in de Bijbel is die éne die Jona opslokte en later uitspuugde. Of het een walvis was, staat er niet.

De Heere Jezus gebruikt wat Jona overkwam, als een verwijzing naar Zijn eigen begrafenis. Hij zou drie dagen en nachten in het graf liggen, onzichtbaar voor de mensen. Maar niet langer! Hij zou opstaan uit de dood. Hij werd weer zichtbaar. Zijn discipelen hebben daarvan openlijk en schriftelijk getuigenis afgelegd. Christus stierf, werd begraven, maar is opgestaan. Hij is nu verheerlijkt in de hemel, aan de rechterhand van God! Daar zien we Hem, door het geloof.

 

Het dagboek bestellen?