Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 5 juli

De HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?
Genesis 3 vers 9

Wat was het begin mooi geweest! Adam had zich verheugd als hij de stem van God hoorde. Hij had uitgezien naar die momenten van contact met God. Nooit had God hem hoeven zoeken. Maar nu verstopt hij zich als hij Gods stem hoort. Hij is bang voor de ontmoeting met God. Wat moet dat God pijn hebben gedaan!

Door de duivel misleid, had Eva Gods gebod overtreden en van de verboden vrucht gegeten. En Adam was haar gevolgd in haar ongehoorzaamheid aan hun Schepper.

Zonde scheidt van God. Zo was het toen, zo is het ook nu. De mens verstopt zich voor God en God zoekt de ongelukkige op. “Waar bent u?” Dát is de vraag die God ieder mens stelt. Heel persoonlijk. Op die vraag moet ieder antwoorden dat de zonde hem heeft verwijderd uit Gods tegenwoordigheid. Dat zijn geweten hem aanklaagt. Dat hij beseft verloren te zijn. Dat hij hulp nodig heeft, omdat het anders fataal afloopt.

Die hulp heeft God geboden door Zijn eigen Zoon te zenden Die voor de zonde heeft geleden.

 

Het dagboek bestellen?