Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 6 juli

Alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.
2 Korinthe 5 vers 18

Tussen Andrew Burwitz en zijn vriendin raakte het uit. Dat kon de 20-jarige man uit het Amerikaanse Appleton niet verkroppen. Hij reed langs haar huis en schoot zijn pistool erop leeg, maar vergat eerst het raampje van zijn auto te openen. Er raakte dan ook niemand gewond. De politie belde enkele bedrijven in de buurt op die reparatie van autoruiten deden. Bij één van hen stond de auto van de domme schutter.

Wat kunnen we dankbaar zijn dat God zo heel anders reageerde op de breuk van de verbinding tussen de mens en Hem! Toen Adam en Eva zondigden, moesten ze uit de hof van Eden vertrekken. Als zondaars konden ze niet in Gods tegenwoordigheid leven.

God nam echter geen wraak toen de mensen Hem verlieten. Nee, Hij zond Zijn eigen Zoon naar het kruis om de verbinding te herstellen. Hij liet de Heere Jezus het oordeel ondergaan, zodat Hij ons de zonden kon vergeven en we Zijn kinderen konden worden. Het is waar: wie halsstarrig weigert Zijn aanbod van verzoening aan te nemen, zal geoordeeld worden. Maar dat is dan zijn eigen schuld. Gods liefde wilde ook hem redden en gelukkig maken.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage