Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 3 april

Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de Heere mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn.
Klaagliederen 1 vers 12

Laten we in onze gedachten naar Golgotha gaan! Laten we denken aan Hem Die in Gethsémané ontsteld en in grote angst was. Dan zullen we zeggen: ‘Wat stelt al mijn lijden voor in vergelijking met wat Hij moest doormaken?’

Denk aan Golgotha en aan het bloed dat daar heeft gevloeid, opdat wij vrede zouden ontvangen. Hoe meer we Christus leren kennen Die daar voor ons heeft geleden, des te gelukkiger worden we.

Weet u wel dat Hij in Zijn leven in alle dingen verzocht werd? Niets, helemaal niets bleef Hem bespaard. Hij kwam naar Zijn volk Israël, naar Zijn eigen schepselen, maar ze verwierpen Hem. Als antwoord op Zijn liefde heeft Hij alleen maar haat en vijandschap ontvangen.

Is Hij daarom opstandig en moedeloos geworden? Nee, nóóit! Alles heeft Hij over Zich heen laten komen om ieder van ons, in welke nood dan ook, te kunnen begrijpen en daarin mee te voelen.

Wat een meelevende Heiland is Hij!

 

Het dagboek bestellen?