Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 4 april

Hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.
Jesaja 66 vers 24

In 1963 werd een Duitser veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij had in Berlijn twee mensen in een geparkeerde auto neergeschoten. Een jaar geleden werd de toen 85-jarige man vrijgelaten. Hij had er dus 58 jaar gevangenisstraf opzitten. Hij was op dat moment de langstzittende gevangene bij onze buren.

Bij God is levenslang echt levenslang. En omdat ieder mens een onsterfelijke ziel heeft, betekent dat dus: tot in eeuwigheid. Aan het verblijf in de vuurzee komt geen einde. Nooit worden de vlammen gedoofd. Verschrikkelijk! Je kunt proberen daar woorden voor te vinden, maar dat lukt niet.

God is heilig. Dat is het punt. Nooit zal Hij zonden door de vingers kunnen zien. Er moet straf over worden uitgeoefend. Op het kruis van Golgotha is dat gebeurd. Dáár zijn zonden werkelijk weggedaan. Dat betreft alle zonden van hen die zich voor God hebben gebogen en voor Hem hun schuld hebben erkend. Wij mogen schuilen achter dat kruis, door te geloven in Hem Die aan dat kruis hing: de Heere Jezus Christus.

Ik weet: ‘Hij stierf voor mijn zonden!’ – en dank Hem!

 

Het dagboek bestellen?