Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 5 april

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
Ezechiël 36 vers 26

De gemiddelde mens vindt z’n uiterlijk toch wel belangrijk. De één meer dan de ander, maar niemand wil lelijk zijn.

Veel belangrijker zijn onze organen. Die zitten in ons lichaam en zijn daarom niet te zien. Maar als die niet goed werken, gaat het fout. Onze longen ademen tijdens een mensenleven zo’n 700 miljoen keer in en uit. Ons hart klopt gemiddeld zo’n 2,5 miljard keer. Als longen of hart ermee stoppen, is het over.

Nóg veel belangrijker is de vraag of we een nieuw hart hebben ontvangen! Dat krijgen we van onze Schepper, de Heiland-God. Als we het evangelie geloven en de Heere Jezus als onze Zaligmaker hebben leren kennen, hebben we een nieuw hart ontvangen. Uiteraard, dat is beeldspraak. Maar het is toch ook een heerlijke werkelijkheid!

Dit nieuwe hart houdt nooit op te kloppen. Het slaat tot in eeuwigheid voor de Heere Jezus. We hebben onze Heiland lief, omdat Hij voor ons leed en stierf.

 

Het dagboek bestellen?