Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 2 april

De tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.
Johannes 5 vers 28 en 29

In Polen vond een hoorzitting plaats. Een slotenmaker had een verschil van mening met de belastingdienst. De man kreeg te horen dat hij 20.000 euro moest betalen. Hij schrok zó erg dat hij ter plekke een hartaanval kreeg en stierf. Achteraf bleek het een foutje: het ging niet om 20.000, maar om 2 euro. En zelfs dat bedrag was nog onterecht en het gevolg van een fout van de fiscus. Maar daardoor werd de arme man niet uit de dood opgewekt.

Hij zal wel opstaan uit de dood, net als alle miljarden mensen die al gestorven zijn. Allen zullen de stem van de Zoon van God horen. Hij gebiedt – en zij staan op! Er zijn wel twee soorten van opstanding. De éne is ten leven, de andere ter verdoemenis. Dat betekent: de éne groep mensen wordt opgewekt om het ware leven in de hemel binnen te gaan, terwijl de andere groep wordt opgewekt om voor eeuwig veroordeeld te worden. Bij welke groep je hoort, hangt er alleen van af of je de Heere Jezus als Redder hebt aangenomen.

 

Het dagboek bestellen?