Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 1 april

Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
1 Korinthe 15 vers 55

Dat is het zegevierende jubelgeschal van allen die weten dat de dood over hen geen macht meer heeft. Wie in Christus gelooft, heeft het eeuwige leven ontvangen en is uit de dood overgegaan in het leven. Het sterven zelf is natuurlijk meestal verre van aangenaam, maar de dood vormt de toegangspoort naar de hemel. Daarom heeft die voor de ware christen z’n verschrikking verloren. – Hoe is dat zo geworden?

We mogen jubelen dat het zo is. Maar als we eraan denken hoe dat zo gekomen is, worden we stil. Want daarvoor moest de Heere Jezus sterven. Hij ging Zelf in de dood. Het was de satan die de macht over de dood had. En onze Heiland heeft hem met zijn eigen wapen overwonnen: door in de dood te gaan!

Het leek erop dat de Heere Jezus verloren had. Want als iemand aan het kruis hangt en de geest geeft, is dat toch het einde. In werkelijkheid behaalde Hij daar die grootse overwinning. Hij riep zegevierend: “Het is volbracht!”

Hij werd gekruisigd en in het graf gelegd, maar Hij stond op. We zullen de Overwinnaar eeuwig loven!

 

Het dagboek bestellen?