Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 29 mei

Toen (…) kwam er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd. en er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf?
Markus 14 vers 3 en 4

Deze vrouw was Maria van Bethanië, de zuster van Martha en Lazarus. Door haar daad toonde ze haar grote waardering voor Christus, haar liefde tot Hem, maar ook haar geestelijk inzicht.

Door genade gewonnen en door de liefde van de Heere Jezus aangetrokken, had zij aan Zijn voeten gezeten en naar Hem geluisterd. De genade en goedheid van de Heiland hadden in haar hart liefde voor Hem opgewekt. Door te luisteren naar Zijn stem had zij veel dingen begrepen. Door haar handelen nu liet ze zien hoeveel Christus voor haar betekende – en dat juist op het moment dat de mensen Hem naar het kruis wilden verwijzen!

Het is van groot belang dat we goedheid aan mensen bewijzen. Maar het allerbelangrijkste is dat we de Heere Jezus geven wat Hem toekomt. We mogen Hem danken, prijzen en aanbidden!

 

Het dagboek bestellen?