Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 28 mei

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
Handelingen 20 vers 35

In het Vlaamse Turnhout woont Jean van Landeghem. Hij krijgt aan de lopende band pizza’s aan de deur bezorgd die hij niet heeft besteld. Al sinds 2011. Het trieste record was veertien leveringen op één avond. De bestellingen worden met behulp van steeds nieuwe e-mailadressen opgegeven. Daarom bleek het lastig er iets aan te doen.

Iets lekkers bij een ander laten bezorgen, is een leuke verrassing. Dit heeft echter wel een bitter bijsmaakje. God handelt anders. Hij biedt ons mensen het eeuwige heil aan. We mogen zelfs Zijn kinderen worden. Dat geluk wordt ons als het ware ‘thuisbezorgd’. We hoeven het alleen maar in het geloof aan te nemen, door ons tot God te bekeren. Maar dat moeten we dan ook wel doen!

Als Jean de pizza’s zou aannemen, moest hij nog wel eerst betalen. Dat had de besteller niet voor hem gedaan. Wat God ons aanbiedt, daarvoor ís betaald. God betaalde Zelf door Zijn enige Zoon op te offeren. En de Heere Jezus betaalde door Zichzelf over te geven en in de dood te gaan. Dan slaan we Zijn aanbod van het eeuwige geluk toch niet af?

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage