Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 27 mei

De farao zei: Wie is de HEERE, naar Wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de HEERE niet en ik zal Israël ook niet laten gaan.
Exodus 5 vers 2

‘Wie is God?’ – dat is een oude vraag. Soms is het een vraag uit oprechte belangstelling. Bij de koning van Egypte drukte die vraag zijn opstandige houding uit. Zijn land werd een puinhoop en hijzelf verdronk in de Rode Zee, met zijn hele leger.

‘Ik heb God nog nooit gezien!’, spotten sommige mensen. Dat is nogal duidelijk, want alleen de reinen van hart zullen God zien. Het is mogelijk een rein hart te krijgen: door te zien naar het kruis. Daar droeg Christus de straf. Daar is te zien dat God rechtvaardig is, maar ook dat Hij liefde is. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem overgegeven in de dood!

Anderen beweren: ‘Ik ben God nog nooit tegengekomen’. Is dat waar? Nee, God komt de mensen overal tegen in het leven en waarschuwt hen indringend. Heeft uw geweten nog nooit gezegd: ‘Dat is de stem van God’?

Ook door dit kalenderblaadje is God u tegengekomen. Luister toch naar Zijn stem!

 

Het dagboek bestellen?